Energetyka jądrowa dla najmłodszych


Czy elektrownia jądrowa jest bezpieczna?

Każda metoda wytwarzania energii niesie z sobą zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Energetyka jądrowa wcale jednak nie należy do najbardziej niebezpiecznych. Wręcz przeciwnie, w ciagu 50 lat swojej pracy reaktory lekkowodne, zdecydowanie inne niż reaktory w Czarnobylu, produkują 80% energii jądrowej na świecie i nigdy nie były przyczyną śmiertelnego wypadku, czy uwolnienia znacznych ilości substancji promieniotwórczych do otoczenia. Wszystkie elektrownie jądrowe wytwarzają ponad 1/6 całej energii elektrycznej na świecie nie emitując przy tym szkodliwych dla środowiska gazów SO2 i NOx, a takze gazów cieplarnianych, przede wszystkim CO2, którym przypisuje się niepokojące zmiany klimatyczne.

Warto też wiedzieć, że wybuch jądrowy reaktora, podobny do wybuchu bomby atomowej, nie jest możliwy. Chociaż rdzeń reaktora może zawierać wystarczajacą do tego ilość materiałów rozszczepialnych, to jednak geometria ich rozmieszczenia i niewielkie wzbogacenie paliwa w izotop U-235, nie przekraczające 4% (w bombie atomowej 80-90%), uniemożliwią wybuch jądrowy, nawet w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia.

Procesy fizyczne zachodzace w reaktorze zapewniają jego bezpieczną pracę. Na przykład, jeśli temperatura w reaktorze jest zbyt duża, następuje zwiększone odparownie wody i spowolnienie reakcji rozszczepienia. Zupełne usunięcie wody zatrzymuje proces rozszczepiania uranu.

Instaluje się również specjalne systemy bezpieczeństwa. Co więcej - konstruktorzy elektrowni przyjeli założenie, że urzadzenia i aparatura mogą się popsuć a operatorzy popełnić błąd.

Ponadto bardzo starannie wybiera się lokalizację elektrownii jądrowej. Teren, na którym ma rozpocząć się budowa musi być asejsmiczny, oddalony od lotnisk i szlaków komunikacji lotniczej, niezatapialny (np. w czasie powodzi), wyłączony z działalności gospodarczej. Musi też spełniać wiele innych warunków.

Aby zapewnić bezpieczną pracę elektrowni jądrowych stosowane są zasady bezpieczeństwa polegajace na:

  - specjalnym sposobie konstrukcji, budowy i eksploatacji reaktora;
  - szczególnie ostrym systemie kontroli;
  - doborze wysoko wykwalifikowanego personelu;
  - zainstalowaniu systemów bezpieczeństwa chroniących przed wystapieniem awarii i jej skutkami.
Serwis atomki.pl jest wspierany przez:

wszystko o energetyce jądrowej