Energetyka jądrowa dla najmłodszych


O co chodzi ze "śmieciami" jądrowymi?

Śmieci, czyli odpady powstają przy każdej działalności człowieka.

Czy widziałeś jak twój tata rozpala ognisko i dorzuca do niego drewno? Zauważyłeś pewnie że po zakończeniu ogniska pozostaje popiół, jest to odpad ze spalania drewna.

Podobnie jest z odpadami jądrowymi. Po wykorzystaniu paliwa uranowego w reaktorze powstają odpady promieniotwórcze. W przeciwieństwie do innych odpadów te są dobrze zabezpieczone i składowane. Istnieją dobrze opracowane zasady jak należy z nimi postępować, czyli jak je chronić, przechowywać, przewodzić czy przerabiać.

Odpady jądrowe po specjalnym przerobieniu można również wykorzystać w nowych reaktorach jako specjalne paliwo. Proces ten jest podobny do odzyskiwania makulatury i używania jej do produkcji nowego papieru.
Serwis atomki.pl jest wspierany przez:

wszystko o energetyce jądrowej