Energetyka jądrowa dla najmłodszych


Jakie są źródła energii?

Energia jest we wszystkim i jest zmagazynowana na różne sposoby, w źródłach energii, które stosujemy na co dzień. Źródła te są podzielone na dwie grupy - odnawialne (źródła energii, które możemy wykorzystać w kółko) i nieodnawialne / konwencjonalne (źródła energii, których po użyciu nie można odtworzyć w krótkim czasie).

Odnawialne źródła energii obejmują:

  - energię słoneczną (która pochodzi ze słońca i może zostać przekształcona w energię elektryczną i ciepło),
  - energię wiatru,
  - energię geotermalną (ciepło z wnętrza ziemi),
  - energię z biomasy (z roślin),
  - energię wodną.

Nieodnawialne źródła energii
Większość energii pozyskujemy z nieodnawialnych źródeł energii, w tym z paliw kopalnych - ropy, gazu ziemnego i węgla. Nazywamy je paliwami kopalnymi, ponieważ zostały one utworzone przez miliony lat w wyniku działania ciepła z wnętrza Ziemi i ciśnienia ze skał i gleby na pozostałości (lub "skamieniałości") martwych roślin i zwierząt. Innym nieodnawialnym źródłem energii jest uran, którego jądra atomowe dzielimy i uzyskujemy energii cieplna, którą przetwarzamy w ostateczności w elektryczność. Proces dzielenia jąder atomowych nazywamy rozszczepieniem jądrowym.
Serwis atomki.pl jest wspierany przez:

wszystko o energetyce jądrowej